รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

The biggest auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins - Banknotes & Collectibles / แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร และสิ่งสะสมที่หายาก

Narai Hotel - Ayudhya Room, Silom Rd., Bangkok
ณ. โรงแรมนารายณ์ - ห้องอยุธยา ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Auction Date: 5th & 6th August 2017 at 9.30 am
วันประมูล: วันเสาร์ที่ 5 และ วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30น.

Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Narai Hotel -Ayudhya Room 3rd - 5th August at 10.30-19.00
โรงแรมนารายณ์ - ห้องอยุธยา วันที่ 3 - 5 สิงหาคม เวลา 10.30–19.00 น.

Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 1500 Baht within Thailand, oversea airmail €35, or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 1500 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €35 พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring: Featuring wide range of area over 2,000 lots with starting prices over 25,000,000 THB. (€650,000) including the hottest tropic on the market with over 1,000 lots "Collectibles in the Reign of King Bhumibol".

Stamps: Large selection of postal history including basic issues, rare postal rates, imperforated, double printings, mis-printing, omitted, mis-perf. Excellent ranges of important basic issues in singles and multiples from early 1st issues collections, modern full sheets. Excellent range of Rama IX issues with proofs, specimen, error, imperfs, good ranges of full sheets, large selection of dealer’s lot.

Thai Banknotes: Large selection all series specimen, proofs etc., including, several better selection uniface note, all series of type notes, very good solid lucky numbers 111111 till 999999 and complete set from, wide range of original packs of 100, rare prefixes & signatures, excellent comprehensive of King Rama IX series.

Thai Coins – Medals & Orders: Excellent collection of early gold & silver coins, large selection modern original sealed sacks. Rare King Chulalongkorn medals & decorations.

Budhha Amulets - Statues: Large selection popular amulets various masters including over 50 lots of popular Luang Pow Khun, mixture lots and various casting alloy images.

Foreign Stamps: Large selection better PRC sets, world thematic collections and numerous dealer’s lot from A-Z. Foreign

Banknotes: Large selection of Chinese high graded notes, Asian items Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Setllement, Vietnam, Indo-China: Very good ranges of European notes including numerous proof notes etc.

Foreign Coins – Medals & Orders: Chinese Imperial and large modern gold coins including gold & silver etc. Excellent ranges of Chinese sycee: Asian items including Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Settlement, Indochina etc.

Pod Duang(bullet money) and other ancient coins: Large selection of Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: excellent selection of Rare Chakri, Benjarong bowls, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, s, large selection of China blue & white porcelain from all period, excellent selection of Niello and Silverware.

Session 1: THAI PHILATELY - แสตมป์ไทย
Saturday 5th August 2017 at 9.30 a.m. / วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 DOCUMENTS, BOOK, etc. เอกสาร หนังสือ และอื่นๆ 1-55 Print this section catalogue
SECTION 2 REVENUES อากรแสตมป์ 56-65 Print this section catalogue
SECTION 3 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2410-2453) 66-163 Print this section catalogue
SECTION 4 POSTMARKS & CANCELLATIONS ตราประทับ 164-176 Print this section catalogue
SECTION 5 RAMA VI (1910-1925) รัชกาลที่ 6 (2453-2468) 177-215 Print this section catalogue
SECTION 6 RAMA VII (1925-1933) รัชกาลที่ 7 (2468-2476) 216-235 Print this section catalogue
SECTION 7 RAMA VIII (1933-1946) รัชกาลที่ 8 (2476-2489) 236-258 Print this section catalogue
SECTION 8 CHARITY SHEETS - LUCKY NUMBERS ชีทการกุศล - เลขสวย 259-272 Print this section catalogue
SECTION 9 MODERN ERRORS (1947-present) แสตมป์ตลก (2490-ปัจจุบัน) 273-305 Print this section catalogue
SECTION 10 RAMA IX (1946-2013) รัชกาลที่ 9 (2489-2556) 306-455 Print this section catalogue
SECTION 11 STAMP MIXED LOTS ายการสแตมป์รวม 456-500 Print this section catalogue

Session 2: POD DUANG - ANCIENT MONEY GOLD COINS - BUDDHA AMULETS - ARTIFACTS - พดด้วง - เงินโบราณ - พระเครื่อง - พระพุทธรูป
Saturday 5th August 2017 at 12.15 p.m. / วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 12.15 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 12 SUKHOTHAI-AYUDHAYA BULLETS (1300-1800's) พดด้วงสุโขทัย - อยุธยา พ.ศ. 1600-2325 501-507 Print this section catalogue
SECTION 13 RATTANAKOSIN BULLETS (1782-1910) พดด้วงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2453 508-516 Print this section catalogue
SECTION 14 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 517-561 Print this section catalogue
SECTION 15 BUDDHA AMULETS & CASTING ALLOYS พระเครื่อง 562-694 Print this section catalogue
SECTION 16 CASTING ALLOYS & ARTIFACTS พระพุทธรูป รูปหล่อ และอื่นๆ 695-723 Print this section catalogue

Session 3: THAI BANKNOTES - ธนบัตรไทย
Saturday 5th August 2017 at 1.30 p.m. / วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 17 BANKNOTE SERIES I - VIII ธนบัตร รุ่น 1 - 8 724-914 Print this section catalogue
SECTION 18 BANKNOTE SERIES IX - XV ธนบัตร รุ่น 9 - 15 915-1037 Print this section catalogue
SECTION 19 COMMEMORATIVE BANKOTES ธนบัตรที่ระลึก 1038-1066 Print this section catalogue
SECTION 20 SOLID, LUCKY NUMBERS เลขตอง เลขสวย 1067-1154 Print this section catalogue
SECTION 21 ERRORS NOTES ธนบัตรตลก 1155-1192 Print this section catalogue
SECTION 22 SPECIMENT NOTES ธนบัตรตัวอย่าง 1193-1208 Print this section catalogue
SECTION 23 BANKNOTE MIXED LOTS รายการธนบัตรรวม 1209-1230 Print this section catalogue

Session 4: FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ต่างประเทศ
Sunday 6th August 2017 at 9.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 24 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 1231-1368 Print this section catalogue
SECTION 25 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 1369-1447 Print this section catalogue
SECTION 26 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 1448-1487 Print this section catalogue

Session 5: GOLD COINS - เหรียญทองคำ
Sunday 6th August 2017 at 11.00 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 27 GOLD COINS (1946-present) เหรียญทองคำไทย พ.ศ.2489-ปัจจุบัน 1488-1593 Print this section catalogue

Session 6: ARTS - ANTIQUES - WATCHES - รูปภาพ - ศิลปะวัตถุ - นาฬิกา
Sunday 6th August 2017 at 12.45 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 12.45 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 28 THAI ARTS & PAINTINGS ศิลปะไทย และภาพวาด 1594-1679 Print this section catalogue
SECTION 29 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเชีย และวัตถุโบราณ 1680-1773 Print this section catalogue
SECTION 30 EUROPEAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะยุโรป และวัตถุโบราณ 1774-1783 Print this section catalogue
SECTION 31 WATCHES นาฬิกา 1784-1796 Print this section catalogue
SECTION 32 JEWELRY & OTHERS เครื่องประดับ &  อื่นๆ 1797-1799 Print this section catalogue

Session 7: THAI COINS RAMA IV-VIII (1851-1946) - MEDALS & ROYAL DECORATIONS -
เหรียญกษาปณ์ไทย
รัชกาลที่ 4- 8 พ.ศ. 2394- พ.ศ.2489 -
เหรียญที่ระลึกและเหรียญแพร่แถบไทย
Sunday 6th August 2017 at 2.15 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 14.15 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 33 COIN: RAMA IV - VIII (1851-1946) เหรียญรัชกาลที่ 4-8 พ.ศ.2394-2489 1800-1979 Print this section catalogue
SECTION 34 MEDALS & ROYAL DECORATIONS เหรียญที่ระลึก – เครื่อราชิสริยาภรณ์ 1980-2300 Print this section catalogue

Session 8: THAI COINS RAMA IX (1946-PRESENT) - เหรียญกษาปณ์ไทย รัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2489-ปัจจุบัน
Sunday 6th August 2017 at 5.30 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 35 COIN: RAMA IX (1946-present) เหรียญรัชกาลที่ 9 พ.ศ.2489-ปัจจุบัน 2301-2538 Print this section catalogue
SECTION 36 COINS MIXED LOTS รายการเหรียณรวม 2539-2645 Print this section catalogue

 

Hotel Booking
Please contact Narai Hotel
222 Silom Road Bangkok Thailand
Tel: (66-2) 2370100
Fax: (66-2) 2370142
www.naraihotel.com

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail:
auction@eurseree.com
line ID LINE ID: eurseree wechat IWATCHES font face= WeChat ID: eurseree


Bidding agents:
We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai