รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 2656 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Book - “2012 - Royal Initiative of His Majesty the King of Thailand THE PATH TO THAILAND'S SUSTAINABILITY” by Playing Cards Factory, Excise Department and printed by same. Hardbound cover size 24x31 cm. Text in Thai, 200 pages with color illustrations. Contents about H.M.'s Royal Initiative Project. Housed in a nicely box. Also a lot of 50 copies of cheques of several banks with mixed condition. (1+1 lot) "
หนังสือ - “2555 - พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แนวทางสร้างไทยให้ยั่งยืน” โดยโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พิมพ์ที่โรงงานไพ่ ปกแข็ง ขนาด 24x31 ซม. เป็นภาษาไทย หนา 200 หน้าพร้อมภาพประกอบสี เนื้อหาเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ ใส่ในกล่องอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีเช็คของธนาคารต่างๆ 50 ฉบับ สภาพปะปนกัน (1+1 lot)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 1000

more details

LOT NO: 2    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Book - 1685 “Journal Du Voyage De Siam” by M. L’Abbe De Choisy published in 1930 by Editions Duchartre et Van Buggenhoudt. Softbound cover, size 16cm.x21cm. Text in French, 296 pages with many B&W illustrations. Contents about voyage in Siam. Fine condition and rare. F.(1)"
หนังสือ - 2228 “Journal Du Voyage De Siam” เขียนโดย M. L’Abbe De Choisy ฉบับพิมพ์ปี พ.ศ.2473 จัดพิมพ์โดย Editions Duchartre et Van Buggenhoudt ปกอ่อน ขนาด 16ซม.x21 ซม. เป็นภาษาฝรั่งเศส จำนวน 296 หน้า พร้อมภาพประกอบขาวดำหลายภาพ เนื้อหาเป็นบันทึกการเดินทางในสยาม สภาพดี หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:2:   unsold

more details

LOT NO: 3    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Book - 1872 “Voyage Dans Les Royaumes De Siam De Cambodge Et De Laos” by Henri Mouhot a French naturalist, published in Paris by Librairie Hachette, Hardbound cover. Front cover is embossed in gold with very beautiful design. size 12cm.x18cm. Text in French, 335 pages. Contents about voyage in Siam, Cambodia and Laos with a map of Mekong river flowing through the 3 countries. Fine condition and rare. (Remark: Henri Mouhot is the naturalist who made Ankor Wat in Cambodia well known to the world.) F.(1)"
หนังสือ - 2415 “Voyage Dans Les Royaumes De Siam De Cambodge Et De Laos” เขียนโดย อองรี มูโอ นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศส จัดพิมพ์ที่ปารีส สำนักพิมพ์ Librairie Hachette ปกแข็ง หน้าปกปั้มนูนสีทอง ออกแบบลวดลายสวยงามมาก ขนาด 12ซม.x18 ซม. เป็นภาษาฝรั่งเศส จำนวน 335 หน้า เนื้อหาเป็นบันทึกการเดินทางในสยาม กัมพูชาและลาว มีภาพแผนที่แม่น้ำโขงไหลผ่านทั้ง 3 ประเทศ สภาพดี หายาก (หมายเหตุ: อองรี มูโอ นักธรรมชาติวิทยาท่านนี้ เป็นผู้ที่นำเรื่องราวของนครวัดในกัมพูชา ออกมาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก) F.(1)

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Book - 1932 “History of Aviation” by Charles Dollfus and Henri Bouche' published by L”Illustration. Hardboun cover, size 30x39 cm. Text in French, 572 pages with over 1,000 illustrations in B&W and colour. Contents about airplanes. Excellent for library and reference. Good condition. (1) "
"หนังสือ - 1932 “ประวัติการบิน” โดย Charles Dollfus และ Henri Bouche' พิมพ์โดย L'Illustration ปกแข็ง ขนาด 30x39 ซม. เป็นภาษาฝรั่งเศส หนา 572 หน้าพร้อมภาพประกอบสีและขาวดำ 1,000 ภาพ เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องบิน เหมาะสำหรับห้องสมุดและอ้างอิง สภาพดีมาก (1) "

Auction Result for LOT NO:4:   Sold at THB 4800

more details

LOT NO: 5    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Book - 1950 “Compiling the pictures of King Bhumibol and Royal Ceremonies” published for Odeon Store by Vibul Kit Press. Hardbound cover, size 21x19 cm. Text in bilingual, Thai and English, 248 pages with B&W illustrations. Contents about brief biography of Ing Bhumibol and pictures of His royal activitities. Very interesting. Good for reference and for library. Good condition butr minor fault. Inspection suggested. F.(1) "
หนังสือ - 2493 “ประมวลภาพในหลวงและพระราชพิธีต่างๆ” พิมพ์โดยโรงพิมพ์วิบูลกิจ ให้กับโอเดียนสโตร์ ปกแข็ง ขนาด 21x19 ซม. สองภาษา ไทยและอังกฤษ หนา 248 หน้าพร้อมภาพประกอบขาวดำมากมาย เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติย่อของในหลวงและภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ น่าสนใจ เหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิงและประจำห้องสมุด สภาพดีแต่มีติหนิเล็กน้อย ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 3600

more details

LOT NO: 6    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 2 Japanese erotic painted big book in colour without text. Size 17.5x27 cm., thickness 6 cm., all pages continue folded book, Good condition. F.(2)"
หนังสือ - กลุ่มหนังสือปกขาวของญี่ปุ่นขนาดใหญ่ 2 เล่ม เป็นภาพวาดสี ไม่มีตัวอักษรใดๆ ขนาด 17.5x27 ซม. หนา 6 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อยของไทย สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:6:   unsold

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 2 Japanese erotic painted big book in colour without text. Size 17.5x27 cm., thickness 6 cm., all pages continue folded book, Good condition. F.(2)"
หนังสือ - กลุ่มหนังสือปกขาวของญี่ปุ่นขนาดใหญ่ 2 เล่ม เป็นภาพวาดสี ไม่มีตัวอักษรใดๆ ขนาด 17.5x27 ซม. หนา 6 ซม. ทุกหน้าติดกันอย่างต่อเนื่องคล้ายหนังสือข่อยของไทย สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:7:   unsold

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 1200   Approx: € 30  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of over 60 books included mourning books, General Prem Tinsulanonda, and plants, herbs, and animals of Thailand. Mourning books of Royal Family, monks, government officers and civilians both males and females from 1972-2010 included Her Royal Highness Somdej Phra Sri Nakarindra Baromraj Chonni, Luang Poo Louis, Colonel Vichian Buranasiri, etc. Various articles also published in these mourning books such as Far From Home (Gai Ban) 2 volumes written by King Rama V during his Royal Visit to Europe in 1907, Royal State Visit to New Zealand B.E. 2505 and Federal Republic of Germany in B.E. 2509, etc. General Prem Tinsulanonda's books included Biography, Prime Minister's Speech during B.E. 2523-2529. etc. Books on plants, herbs, and animals of Thailand included “Rainforest Herbs”, “Medical Plants in Siri Ruckhachati Garden”, “Endemic Animals of Thailand”. Either hardbound and softbound cover. Sizes vary from 13x19 cm. to 19x28 cm. Text in Thai with either B&W or colour illustrations. Fine condition. Very low starting price, less than 20 Baht/book. Inspection suggested. F.(60+)"
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือกว่า 60 เล่ม เกี่ยวกับหนังสืองานศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และหนังสือเกี่ยวกับพืช สมุนไพร และสัตว์ของประเทศไทย หนังสืองานศพของเชื้อพระวงศ์ พระสงฆ์ ข้าราชการและพลเรือนทั้งชายหญิง จากปี 2515-2553 ประกอบด้วย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, หลวงปู่หลุย จันทสาโร, พันเอกวิเชียร บูรณศิริ เป็นต้น บทความต่างๆ มากมายพิมพ์ในหนังสืองานศพนี้ด้วยเช่น ไกลบ้าน เป็นพระราชนิพนธ์ลายพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2450, การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2505 และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ. 2509 เป็นต้น หนังสือเกี่ยวกับพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประกอบด้วยหนังสือชีวประวัติ, ประมวลสุนทรพจน์ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2529 เป็นต้นหนังสือเกี่ยวกับพืช สมุนไพร และสัตว์ของประเทศไทย เช่นหนังสือชื่อ สมุนไพรในป่าฝน, สมุนไพรสวนสิริรุกขชาติ สัตว์ถินเดียวของประเทศไทย เป็นต้น มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน ขนาดตั้งแต่ 13x19 ซม. ถึง 19x28 ซม. เป็นภาษาไทย มีภาพประกอบขาวดำหรือสี สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำมาก เล่มหนึ่งไม่ถึง 20 บาท ควรตรวจสอบ F.(60+)"

Auction Result for LOT NO:8:   withdrawn

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 1200   Approx: € 30  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of over 80 books of miscellenous topics included various interesting books such as Far From Home (Gai Ban) (2 volumes) written by King Rama V during his Royal Visit to Europe in 1907, Lilit Talengpai (2 volumes), Ten Direction Conqueror transcription plays by Seri Wangnaitham (7 volumes), Mourning Book of Hem Vechchakorn; 100 Years Hem Vechchakorn; and one Feature Magazine regarding Hem Vechchakorn, 2009 Thawan Duchanee, The Alien by Maitree Limpichart, 1993 Criminal Law by Prof. Jitti Tingsapatti 9th Edition (2 volumes), 1978 Miscellenous Records by HRH Prince Narissaranuwadtiwongse 2nd Edition Volume 2-5. Either hardbound and softbound cover. Sizes vary from 13x18 cm. to 22x30 cm. Thai with either B&W or colour illustrations. Mostly fine. Very low starting price 15 Baht each. Inspection suggested. F.(80+)"
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือกว่า 80 เล่ม หลากหลายหัวข้อ ที่น่าสนใจอย่างเช่น ไกลบ้าน (2 เล่ม) เป็นพระราชนิพนธ์ลายพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2450, ลิลิตตะเลงพ่าย (2 เล่ม), ผู้ชนะสิบทิศ เสรี หวังในธรรม ถอดความเป็นบทละครพันทาง (7 เล่ม), หนังสือที่ระลึกงานศพเหม เวชกร; 100 ปี เหม เวชกร; และวารสารสารคดีเกี่ยวกับเหม เวชกร หนึ่งฉบับ, 2552 มนุษย์ต่างดาว ถวัลย์ ดัชนี โดยไมตรี ลิมปิชาติ, 2536 กฎหมายอาญา โดยศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ พิมพ์ครั้งที่ 9 (2 เล่ม), 2521 บันทึกเรื่องราวต่างๆ โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ พิมพ์ครั้งที่ 2 เล่ม 2-5 มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน ขนาดตั้งแต่ 13x18 ซม. ถึง 22x30 ซม. เป็นภาษาไทยมีภาพประกอบขาวดำหรือสี ส่วนมากสภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำมาก เล่มหนึ่งไม่ถึง 15 บาท ควรตรวจสอบ F.(80+)"

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Books - Lot of over 40 books and magazines regarding H.M. the King and the Queen, the Princess Mother and Royal Family, 2x60th Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne commemorative books issued by Thai Parliament and Phetphasa Foundation and dharma teachings of various revered monks included His Majesty the King's Paintings, H.M. the King and the Queen Royal Visit to Pakistan and Malaya B.E. 2505, H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn's Collection of Elephant Toys and Articles, books written by H.R.H. Princess Maha Chakri Siridhorn such as “Thai Rice” “เขมรสามยก”, “ไอรัก คืออะไร?”, “พระโพธิญาณเถรเทศนา” by Luang Por Cha, “Dharma Teaching Practise” Vol. 6-9 by Phra Veera Thavaromahathera of Wat Thasung, “Morality” by Phra Dharma Piloke, “Buddhist Scriptures For the Public”, etc. Size approximately 13x21 cm. to 22x30 cm. Either hardbound or softbound with B&W and/or color illustrations. Text in Thai.Mostly fine. Very interesting. Inspection suggested. Average 20 Baht/book.F.(40+)"
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือและวารสารกว่า 40 เล่มเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถ สมเด็จย่า และเชื้อพระวงศ์ หนังสือที่ระลึกในวโรกาสมหามงคลครองราชสมบัติครบ 60 ปีโดยรัฐสภาไทยและมูลนิธิเพชรภาษา และหนังสือเกี่ยวกับคำสอนธรรมของหลายหลวงพ่อ เช่น จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เสด็จพระราชดำเนินปากีสถาน สหพันธรัฐมลายา พ.ศ. 2505 ประมวลภาพสิ่งของส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่เป็นช้าง, หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เช่น “ข้าวไทย”, “เขมรสามยก”, “ไอรัก คืออะไร?”, “พระโพธิญาณเถรเทศนา” โดยหลวงพ่อชา, “รวมคำสอนธรรมปฏิบัติ. เล่มที่ 6-9 โดยพระวีระ ถาวโรมหาเถร วัดท่าซุง, “พุทธธรรม (ฉบับเดิม)” โดยพระธรรมปิฏก, “พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน”, เป็นต้น ขนาดโดยเฉลี่ย 13x21 ซม. ถึง 22x30 ซม. มีทั้งปกแข็งและปกอ่อน มีภาพประกอบขาวดำ และ/หรือ สี เป็นภาษาไทย ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ เล่มหนึ่งประมาณ 20 บาท F.(40+)"

Auction Result for LOT NO:10:   Sold at THB 2500

more details

LOT NO: 11    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
"Cigar Bands, Monarch Series, 23 different pcs. Multi colours. One of these is image of King Bhumibol. (No.13). F.(23)"
ปลอกซิการ์ 23 ชิ้นต่างกันหมด ชุด Monarch พิมพ์หลากสี เป็นภาพ พระมหากษัตริย์ และ พระราชินี ที่เป็นพระประมุข ของประเทศต่างๆ ในจำนวนนี้ มีพระรูป ร.9 รวมอยู่ด้วย (หมายเลข 13) F.(23)

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 1900

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 175  Download Blank POST-BID
Cigarette Card - 1929 World Coin Cigarette Card album in German languauge total 640 cards included King Rama VI's coin. Very fine and fresh. Very attractive and popular. Rare. VF.(1)
2472 รูปยาซิกาเร็ท - อัลบั้มชุดเหรียญกษาปณ์ทั่วโลก เป็นภาษาเยอรมัน รวม 640 ใบ มีเหรียญในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 รวมอยู่ด้วย สภาพดีมาก สีสด น่าสนใจและนิยมมาก หายาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 13    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Cigarette Card Album - Lot of 2 German cigarette card albums included 1. “From German Filmmaker” by Dr. Oskar Kalbus and 2. “Modern Beauty Gallery”. Hardbound cover, size 24x31 cm., and 30x32 cm. respectively. Text in German wih 500 cigarette cards. Good condition. (2)"
"อัลบั้มรูปยาซิกาเร็ท - อัลบั้มรูปยาซิกาเร็ทเยอรมันจำนวน 2 เล่ม ประกอบด้วย 1. “From German Filmmaker” โดย Dr. Oskar Kalbus และ 2. “Modern Beauty Gallery” ปกแข็ง ขนาด 24x31 ซม., และ 30x32 ซม. ตามลำดับ เป็นภาษาเยอรมันพร้อมอัลบั้มรูปยาซิกาเร็ท 500 ใบ สภาพดีมาก (2)"

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 14    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Cigarette Cards - “National Flags and Arms” set of 50 cards but 2 missing, issued by John Player & SonsCo., Ltd. Fine. F.(48)"
"รูปยาซิกาเร็ท - ชุด “National Flags and Arms” ชุด 50 ใบ ขาดไป 2 หายไป ออกโดยบริษัท John Player & SonsCo., Ltd. สภาพดี F.(48)"

Auction Result for LOT NO:14:   unsold

more details

LOT NO: 14A    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Chocolat Poulain - Chocolate trading card embossed King Chulalongkorn and Royal family and Coat of Arms at lower left corner. On reverse bearing brief information on King Chulalongkorn, monor cresed at lower right corner but still fine. (1)"
Chocolat Poulain - Chocolate trading card ปั้มนูนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและครอบครัว และตราแผ่นดินที่มุมล่างด้านซ้าย ด้านหลังมีพระราชประวัติอย่างย่อ มุมล่างขวามีตำหนิแต่สภาพยังดี (1)

Auction Result for LOT NO:14A:   unsold

more details

LOT NO: 15    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 750  Download Blank POST-BID
"Flag - 1900 Elephant flag of Siam in original size 70x60 cm., and very good condition, little stained and minor holes. "
"ธง - 2443 ธงช้าง ขนาด 70x60 ซม., สภาพดีมากแต่เป็นสนิมและมีรูเล็กๆ "

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
H.R.H. Princess Chulabhorn - Colour photograph of H.R.H. Princess Chulabhorn size 11x16 cm. with courtesy autograph at thecenter furnishing with scarlet leather frame size 21x27 cm. bearing H.R.H.'s monogram on center top packed in nice scarlet velvet box size 23.5x32 cm. Also a desktop paper pad holder in blue size 13x18 cm. bearing H.R.H.'s monogram on cover. (2) 
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ - ภาพสีพระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ขนาด 11x16 ซม. พร้อมลงลายพระนามด้วยลายพระหัตถ์ที่ตรงกลางภาพ ใส่ในกรอบรูปหนังสีเลือดหมู 21x27 ซม. มีพระนามาภิไธยอยู่ด้านบนทั้งหมดใส่ในกล่องกำมะหยี่สีกเลือดหมูขนาด 23.5x32 ซม. อย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังมีที่ใส่กระดาษโน๊ตปกสีน้ำเงิน ขนาด 13x18 ซม. ที่ปกมีพระนามาภิไธยอยู่ด้วย (2) 

Auction Result for LOT NO:16:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
H.R.H. Princess Chulabhorn - Lot of 2 H.R.H. Princess Chulabhorn - Colour photograph of H.R.H. Princess Chulabhorn size 20x25 cm. and 26x21 cm. respectively with courtesy autograph at middle of photograph in envelope bearing H.R.H.'s monogram in gilt at the flap. Navy blue leather photo frame size 21.5x27.5 cm. with H.R.H.'s monogram on center top. All packed in a nice navy blue velvet box size 23.5x32 cm. (2+1)
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ - กลุ่มภาพสีพระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ 2 ภาพ ขนาด 20x25 ซม. และ 26x21 ซม. พร้อมลงลายพระนามด้วยลายพระหัตถ์ที่ตรงกลางภาพ พร้อมซองพิมพ์พระนามาภิไธยด้วยสีทองที่ฝา นอกจากนี้ยังมีกรอบรูปหนังขนาด 21.5x27.5 ซม. มีพระนามาภิไธยอยู่ด้านบน ทั้งหมอใส่ในกล่องกำมะหยี่สีกรมท่าขนาด 23.5x32 ซม. อย่างสวยงาม (2+1) 

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Lot of 4 Post & Telegraph's documents included 1. Chow Phya Pra Sadech Telegraph Office's stationery writen telegraph text received from Singapore dated 29 December 1915; 2. Royal Thai Railway Southern Line : Hua Hin Railway Station's acknowledgement of receipt of one telegraph to Bangkok dated 9/6/58; 3. Acknowledgement receipt of one telegraph to Bangkok with illegilble datestamp; and 4. Received a register letter to Bangkok on 20 August 58 with Hua Hin Railway Station Post Office Boxed datestamp. Minor faults otherwise fine but aging. Inspection suggested. F(4)
กลุ่มเอกสารของกรมไปรษณีย์และโทรเลข 4 ชิ้น ประกอบด้วย 1. กระดาษของที่ทำการเจ้าพระยาพระสมเด็จเขียนข้อความโทรเลขที่ได้รับจากสิงคโปร์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2458; 2. กรมรถไฟหลวงสายใต้ สถานหัวหิน หนังสือได้จดรับโทรเลขโทรเลขถึงกรุงเทพฯ หนึ่งฉบับ วันที่ 9/6/58; 3. หนังสือได้จดรับโทรเลขถึงกรุงเทพฯ ประทับตราประจำวันแต่อ่านไม่ออก; และ 4. หนังสือได้จดรับจดหมายลงทะเบียน ถึงกรุงเทพฯ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 58 ประทับตราประจำวันสี่เหลี่ยมของที่ทำการไปรษณีย์รถไฟหัวหิน มีตำหนิมิฉะนั้นสภาพดีแต่กระดาษเก่าเหลือง ควรตรวจสอบ F(4)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Lot of 10 lottery tockets included one of 1923 Chief Scout Lottery raising fund for purchasing rifles and 9 tickets released during 11 September to 6 November 1952 of which as punching small holes.Fine but aging. Inspection suggested. F.(10)
กลุ่มลอตเตอรี่จำนวน 10 ฉบับประกอบด้วยลอตเตอรี่เสนาธิการเสือป่า ปี 2466เพื่อเรี่ยรายซื้อปืนแบบพระราม 6 และลอตเตอรี่อีก 9 ฉบับออกจำหน่ายระหว่าง 11 กันยายน ถึง 6 พฤศจิกายน 2495 ซึ่งแต่ละฉบับเจาะรูเล็กๆ สภาพดีแต่เหลืองเพราะเก่าเก็บ ควรตรวจสอบ F.(10)

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Lot of 2 picture cards included 1. 1924 picture postcards “Singapore, Victoria Theatre & Memorial Hall” sent from Songkhla to Bangkok affixed Rama VI Garuda 3st. (#200) tied by SONGKHLA (PDR-03D) cds dated 23.5.67 and BANGKOK 10 (BDR-03B) arrival cds dated 27.5.67. And 2. 1928 Incoming picture postcard “Maha Chakri Ship” sent from Penang to Bangkok affixed Straits Settlements 6c tied by PENANG cds on reverse bearing BANGKOK 10 (BDR-04A) transit cds dated 23.1.28 time 8.35 and 2 of BANGKOK 7 (BDR-04A) arrival cds of same date but time 11.54. First card with trace of fold in middle but still fine. The latter fine. F.(2)"
"กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 2 ใบ ประกอบด้วย 1.- 2467 ไปรษณียบัตรภาพ “Singapore, Victoria Theatre & Memorial Hall” ส่งจากสงขลามากรุงเทพฯ ผนึกแสตมป์ชุดปีกครุฑรัชกาลที่ 6 ราคา 3สต. (#200) ประทับตรา สงขลา (PDR-03D) วันที่ 23.5.67 และตรารับ กรุเงทพฯ 10 (BDR-03B) วันที่ 27.5.67 และ 2.-2471 ไปรษณียบัตรภาพขาเข้า “ภาพเรือมหาจักรี” ส่งจากปีนังมากรุงเทพฯ ที่ด้านหน้าผนึกแสตมป์ Straits Settlements ราคา 6 เซ็นต์ ประทับตราปีนัง ด้านหลังมีตราผ่าน กรงเทพฯ 10 (BDR-04A) วันที่ 23.1.28 เวลา 8.35 และตรารับ กรุงเทพฯ 7 (BDR-04A) 2 ตรา วันที่วันเดียวกันแต่เวลา 11.54 ใบแรกมีรอยพับตรงกลางแต่สภาพยังดี ส่วนใบที่สองสภาพดี F.(2)"

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 2200

more details

LOT NO: 21    meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
Lot of 3 cheques included 2 blank cheques of The National and City Bank of Thailand Ltd. and Agricultural Bank Ltd. and one dividen cheque of Bank of Asia for Industrial and Commercial Ltd. Very fine. VF.(3)
กลุ่มเช็ค 3 ใบ ประกอบด้วยเช็คเปล่า 2 ใบของธนาคารนครหลวงแห่งประเทศไทย จำกัด และธนาคารเกษตร จำกัด อีกใบหนึ่งเป๋นเช็คเงินปันผลของธนาคารแห่งเอเซียเพื่อการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจำกัด สภาพดีมาก VF.(3)

Auction Result for LOT NO:21:   unsold

more details

LOT NO: 22    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Lot of 3 vintage tin wall plaques. “Balinger” size 24.5x37 cm.; “Original Wolfen” size 51x51 cm.; “Powerarc Electrodes” size 45.5x61 cm., some faults. (3)"
แผ่นป้ายโฆษณาเนื้อโลหะทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 3 แผ่น “Balinger” ขนาด 24.5x37 ซม. “Original Wolfen” ขนาด 51x51 ซม. และ “Powerarc Electrodes” ขนาด 45.5x61 ซม. มีตำหนิ (3)

Auction Result for LOT NO:22:   unsold

more details

LOT NO: 23    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Lot of 8 different picture postcards included picture of H.M. the Queen's Elephant, the Ceremonial March, The Yang People, Ramayana Dancing, etc. Unused. Fine. F.(8) "
"กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ ภาพแตกต่างกัน 8 ใบ ประกอบด้วย ช้างพระที่นั่งสมเด็จพระราชินี, ขบวนราชพิธี, ชาวยาง, รำรามเกียรติ เป็นต้น ยังไม่ใช้ สภาพดี F.(8) "

Auction Result for LOT NO:23:   unsold

more details

LOT NO: 24    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Map - 1932 General Plan of Bangkok in colour published by The Information Bureau of the Royal State Railway Department for tourists. Very detailed map showing business area, residenal area, railways, streets, etc. Size 17”x25”. Several folds but still in very good condition. (1)"
แผนที่ - 2475 แผนที่ของกรุงเทพฯ จัดพิมพ์โดย สำนักสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย แสดงรายละเอียดมากมาย เช่น แหล่งการค้า แหล่งที่พักอาศัย รถไฟ ถนน เป็นต้น ขนาด 17”x25” มีรอยพับหลายทบแต่สภาพยังดีมาก (1)

Auction Result for LOT NO:24:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 25    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Map - Color fabric map of French Indo-China and Siam. Size 93x63 cm. Very interesting. (1)
แผนที่ - แผนที่ผ้า อินโดจีนและสยาม พิมพ์สี ขนาด 93x63 ซม. น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:25:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 26    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Newspaper - Lot of 11 Liberty Newspaper Vol. 11 distributed in period of May - August 1946 totalling 11 issues. Every issue publishs news on Royal Activities of Their Majesties. All text in English. Good condition. Also a notebook with H. M. King Bhumibol's portrait. Inspection suggested. F.(12)
หนังสือพิมพ์ - กลุ่มหนังสือยี่ห้อ Liberty ปีที่ 11 ที่วางขายในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2489 รวม 11 ฉบับ ทุกฉบับตีพิมพ์ข่าวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระราชินี เป็นภาษาอังกฤษ สภาพดี นอกจากนี้ยังมีสมุดหน้าปกเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรตรวจสอบ F.(12)

Auction Result for LOT NO:26:   unsold

more details

LOT NO: 27    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Photographs - Lot of 6 B&W photographs of Their Majesties the King and the Queen during their royal activities. Very fine. Rare. VF.(6)
ภาพถ่าย - กลุ่มภาพถ่ายขาวดำ 6 ภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ขณะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ สภาพดีมาก หายาก VF.(6)

Auction Result for LOT NO:27:   unsold

more details

LOT NO: 28    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - 1897 Picture postcard of King Chulalongkorn printed in Dresden Germany affixed with 5 pf tied by Dresden single ring cds. Fine. (1)
ไปรษณียบัตรภาพ - 1897 ไปรษณียบัตรภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์ที่เมือง Dresden เยอรมันนี ผนึกแสตมป์ราคา 5 pf ประทับตราวงกลมชั้นเดียว Dresden สภาพดี ใช้แล้วหายาก (1)

Auction Result for LOT NO:28:   unsold

more details

LOT NO: 29    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Picture Postcard - Lot of 6 B&W picture postcards and 2 coloured picture postcard publicize the the film named The King Of The White Elephant. The B&W cards included “H.M. King Chowfa Maha Vajiravuah of Siam”, “Wat Karaya, Bangkok”, “Christ Church, Bangkok”, etc. All fine. Inspection suggested. F.(8) "
"ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพขาวดำ 6 ใบ และไปรษณียบัตรภาพสี 2 ใบโฆษณาเกี่ยวกับภาพยนต์เรื่อง “พระเจ้าช้างเผือก” ไปรษณียบัตรภาพขาวดำได้แก่ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศสยาม”, “วัดกัลยา กรุงเทพฯ”, “โบสถ์คริสในกรุงเทพฯ”, เป็นต้น ทั้งหมดสภาพดี ควรตรวจสอบ F.(8) "

Auction Result for LOT NO:29:   unsold

more details

LOT NO: 30    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Picture postcard of “Sararom Palace and Wat Prakeo” by J. Antonio affixed Thrid Issue 1Att (#78) tied by BANGKOK 2 (BDR-2) cds dated 3.1.1905. Unaddressed. Fine. F.(1)
2448 กลุ่มไปรษณียบัตรภาพประทับตราเพื่อการสะสม ภาพ “วังสราญรมย์และวัดพระแก้ว” โดย J. Antonio ผนึกแสตมป์ชุดสาม 1อัฐ (#78) ประทับตรา BANGKOK 2 (BDR-2) วันที่ 3.1.1905 ไม่ได้จ่าหน้า สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:30:   unsold

more details

LOT NO: 31    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
Picture postcard of “Wat Phrakeo - Bangkok” by J. Antonio sent from Bangkok to France affixed with Rama V Garuda 6st. (#143) tied by BANGKOK 2 (BDR-03A) cds dated 25.6.130 corresponding to 25.9.11. Fine. F.(1)
ไปรษณียบัตรภาพ ภาพ “วัดพระแก้ว - กรุงเทพฯ” โดย J. Antonio ส่งจากกรุงเทพฯ ไปฝรั่งเศส ผนึกแสตมป์ชุดครุฑรัชกาลที่ 5 6สต. (#143) ประทับตรากรุงเทพฯ 2 (BDR-03A) วันที่ 25.6.130 ตรงกับวันที่ 25.9.11. สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:31:   unsold

more details

LOT NO: 31A    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Picture postcard of “Siamese band, Bangkok” by J. Antonio with handwriting around the picture. Used but not mail. Fine. F.(1) "
ไปรษณียบัตรภาพ “วงมโหรี กรุงเทพฯ” โดย J. Antonio รอบภาพเต็มไปด้วยลายมือ ใช้แล้วแต่ไม่ได้ส่งผ่านระบบไปรษณีย์ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:31A:   unsold

more details

LOT NO: 32    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"Picture postcard: Lot of 1 unused and 2 used picture postcards. Unused picture of Vajiravudh Hospital. Used included 1. 1928 Picture card of Giant sent from Bangkok to U.S.A. affixed with King Prajadhipok Issue 15st.(#250) tied by BANGKOK G.P.O. (BDR-04A) cds dated 10.3.28; and 2. 1928 Picture card of “Throne Hall, Bangkok” sent from Bangkok to Austria affixed with King Prajadhipok Issue 10st.(#249) tied by BANGKOK 5 (BDR-04A) cds dated 8.6.28. All fine but one with minor fault. Inspection suggested. F.(3) "
กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ ยังไม่ใช้ 1 ใบ และใช้แล้ว 2 ใบ ยังไม่ใช้เป็นภาพโรงพยาบาลวชิราวุธ ใช้แล้วประกอบด้วย 1. 2471 ไปรษณียบัตรภาพยักษ์ส่งจากกรุงเทพฯ ไปสหรีฐอเมริกา ผนึกแสตมป์ชุดรัชกาลที่ 7 15สต.(#250) ประทับตราไปรษณีย์กลาง (BDR-04A) วันที่ 10.3.28; และ 2. 2471 ไปรษณียบัตรภาพ “พระที่นั่งอนันตสมาคม” ส่งจากกรงเทพฯ ไปออสเตรีย ผนึกแสตมป์ชุดรัชกาลที่ 7 10สต.(#249) ประทับตรากรุงเทพฯ 5 (BDR-04A) วันที่ 8.6.28 ทั้งหมดสภาพดีแต่มีใบหนึ่งมีตำหนิ ควรตรวจสอบ F.(3)

Auction Result for LOT NO:32:   unsold

more details

LOT NO: 33    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
Picture postcards included 1. 1909 Picture postcard of “Wat Prakeo - Royal Palace Temple” sent from Bangkok to France affixed with Wat Jang Surcharged Issue 6st. on 4Atts (#133) tied by BANGKOK 2 (BDR-03A) cds dated 16.6.128 corresponding to 16.9.09.; 2. 1910 Picture postcard of “Native in the paddy field” CTO affixed with Wat Jang Surcharged Issue 3st. on 3Atts(#131) tied by BANGKOK 2 (BDR-03A) cds dated 28.8.129 corresponding to 28.11.10.; and 3. 1911 Picture postcard of “Interieur de la Pagode Wath Mahanne a Bangkok” sent from Bangkok to Switzerland affixed with Rama V Garuda 6st. (#143) tied by BANGKOK 2 (BDR-02) cds dated 29.4.1911. All photos by J. Antonio. Fine. F.(3)
กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 3 ใบ ประกอบด้วย 1. 2452 ไปรษณียบัตรภาพ ภาพ “วัดพระแก้ว - วัดในพระราชวัง” ส่งจากกรุงเทพฯ ไปฝรั่งเศส ผนึกแสตมป์ชุดวัดแจ้งแก้ 6สต. บน 4อัฐ (#133) ประทับตรากรุงเทพฯ 2 (BDR-03A) วันที่ 16.6.128 ตรงกับวันที่ 16.9.09.; 2. 2453 ไปรษณียบัตรภาพ ภาพ “คนท้องถิ่นในนาข้าว” ทำเพื่อการสะสม CTO ผนึกแสตมป์ชุดวัดแจ้งแก้ 3สต. บน 3อัฐ(#131) ประทับตรากรุงเทพฯ 2 (BDR-03A) วันที่ 28.8.129 ตรงกับวันที่ 28.11.10.; และ 3. 2454 ไปรษณียบัตรภาพ ภาพ “Interieur de la Pagode Wath Mahanne a Bangkok” ส่งจากกรุงเทพฯ ไปสวิสเซอร์แลนด์ ผสึกแสตมป์ชุดครุฑรัชกาลที่ 5 6สต. (#143) ประทับตรา BANGKOK 2 (BDR-02) วันที่ 29.4.1911 ภาพทั้งหมดถ่ายโดย J. Antonio สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:33:   unsold

more details

LOT NO: 34    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 175  Download Blank POST-BID
"Picture postcards sent from Bangkok to France included 1. 1906 Picture postcard of “Femme de Bangkok” affixed with Wat Jang Issue 1Att(#94) and 4Atts(#97) totalling 5Atts tied by BANGKOK 2 (BDR-02) cds dated 23.7.1906; 2. 1910 Picture postcard of “Siamese Priest Begging in Bangkok” affixed with Wat Jang Surcharged Issue 6st. on 4Atts (#133) tied by BANGKOK 2 (BDR-03A) cds dated 2.11.128 corresponding to 2.2.1901; 3. 1911 Picture postcard of “Royal Esplanade Bangkok, A Floating House on the River Menam, Wat Paknam” affixed with Rama V Garuda 3st.(#142) in pair tied by BANGKOK 2 (BDR-03A) cds dated 19.12.56 corresponding to 19.3.11. All photos by J. Antonio. Fine. F.(3) "
"กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 3 ใบ ส่งจากกรุงเทพฯ ไปฝรั่งเศส ประกอบด้วย 1. 2449 ไปรษณียบัตรภาพ ภาพ “Femme de Bangkok” ผนึกแสตมป์ชุดวัดแจ้ง 1อัฐ(#94) และ 4อัฐ(#97) รวม 5อัฐ ประทับตรา BANGKOK 2 (BDR-02) วันที่ 23.7.1906; 2. 2453 ไปรษณียบัตรภาพ ภาพ “Siamese Priest Begging in Bangkok” ผนึกแสตมป์ชุดวัดแจ้งแก้ 6สต. บน 4อัฐ (#133) ประทับตรากรุงเทพฯ 2 (BDR-03A) วันที่ 2.11.128 ตรงกับวันที่ 2.2.1901; 3. 2454ไปรษณียบัตรภาพ ภาพ “Royal Esplanade Bangkok, A Floating House on the River Menam, Wat Paknam” ผนึกแสตมป์ชุดครุฑรัชกาลที่ 5 3สต.(#142) หนึ่งคู่ ประทับตรากรุงเทพฯ 2 (BDR-03A) วันที่19.12.56 ตรงกับวันที่ 19.3.11 ภาพทั้งหมดถ่ายโดย J. Antonio สภาพดี F.(3) "

Auction Result for LOT NO:34:   unsold

more details

LOT NO: 35    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1916 Royal command and signed by H.M. King Rama VI on 4 November 1916 graciously bestowed the surname civilian officer of the Metropolitan Ministry on Royal Command letterhead size 17x10 cm. nicely housed in wooden frame of 26x20 cm. Very interesting. Inspection suggested. F.(1)
พระบรมราชโองการ - 2459 พระบรมราชโองการและลงพระปรมาภิไธยโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามสกุลให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงพระนครบาล เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2459 บนกระดาษหัวจดหมายพระบรมราชโองการ ขนาด 17x10 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 26x20 ซม. อย่างสวยงาม น่าสนใจมาก ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:35:   Sold at THB 16000

more details

LOT NO: 36    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 625  Download Blank POST-BID
"Royal Command Letter 1905 on official mourning paper size 20x32 cm. to Chao Phya Dhevavongvivat, Ministry of Public Health, No. 9/1090 dated 22 October R.S. 124 (1905) signed by H.M.King Chulalongkorn “Sayam Mintra”. Content related to French employee requesting for a leave and renew the employment contract with original mourning envelop of size 21x18 cm. with the embossed official seal. Excellent condition. VF.(2 pcs.)"
พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2448 พระราชทานแด่เจ้าพระยาเทเวศรวงษวิวัฒน์ เสนาบดีกรมศุขาภิบาล บนกระดาษไว้ทุกข์ ขนาด 20x32 ซม.ล้อมรอบด้วยกรอบสีดำ ที่ 9/1090 ลงวันที่ 22 ตุลาคม ร.ศ.124 (2448) ลงพระบรมนามาภิไธย “สยามินทร์” เรื่องลูกจ้างชาวฝรั่งเศสขอลาพักราชการและขอต่อสัญญาว่าจ้างใหม่ พระราชหัตถเลชาฉบับนี้ใส่ในซอง 21x18 ซม. ล้อมรอบด้วยกรอบสีดำ ฝาซองมีรอยปั้มนูน ตราพระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ (ภาษาขอม) สภาพดีมาก VF.(2) 

Auction Result for LOT NO:36:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 37    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Royal Command signed by King Prajadhipok 1928 to donate 300 Baht for monk ordainment. Three fold paper, 8” x 10”. Head of letter with embossed emblem of Royal Command. Small punched hold at top-left corner F.(1)"
เอกสาร พระบรมราชโองการ ลงพระปรมาภิไธย ประชาธิปก ปร. 2471 บริจาคเงิน 300 บาทเพื่อการอุปสมบท กระดาษพับสามตามแนวนอน ขนาด 8” x 10” หัวกระดาษมีตรา พระบรมราชโองการ ปั้มนูน มีรอยเจาะรูที่มุมบนซ้าย สภาพดี F(1)

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 52000

more details

LOT NO: 38    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
"Royal Letter 1894 from H.R.H. Prince Narisaranuwattiwongse to H.R.H. Krom Muen Sommutamornpunt, on paper size 20x32 cm. with red embossed official seal on the left, No. 5Chor/373 dated 22 April R.S. 113 (1894). Content related to advising to withdraw money from Account Division. Excellent condition. VF(1)"
ลายพระหัตถ์พระองค์เจ้านริศรานุวัตติวงศ์พระราชทานแด่พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธ์ บนกระดาษขนาด 20x32 ซม. ด้านซ้ายปั้มนูนตราของหอรัษฎากรพิพัฒน์สีแดง ที่ 5ฌ/373 ลงวันที่ 22 เมษายน ร.ศ.113 (2437) เรื่องให้ไปเบิกเงินได้ที่กองสารบาญชี สภาพดีมาก VF(1) 

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 39    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
Royal Letter 1910 on paper size 21x27.5 cm. to Krom Khun Som dated 3 September R.S. 131 (1912) signed by Somdet Phramahasamanachao Krom Luang Vajirayanvarorasa. Content related to treatment repost of monks and novices. On center top bearing rubberstamped Department of the Privy Purse in red of same date. Small punched hold at top-left corner. Excellent condition. VF.(1)
ลายพระหัตถ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวโรรส ทูลกรมขุนสมมตอมรพันธ์ บนกระดาษขนาด 21x27.5 ซม. ลงวันที่ 12 ตุลาคม ร.ศ.129(2453) เนื้อหาเกี่ยวกับรายงานการรักษาโรคของภิกษุสามเณร ด้านบนตรงกลางประทับตรายางกรมพระคลังข้างที่ด้วยหมึกสีแดง วันที่วันเดียวกับลายพระหัตถ์ มีรอยเจาะรูที่มุมบนซ้าย สภาพดี VF.(1)

Auction Result for LOT NO:39:   unsold

more details

LOT NO: 40    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 750  Download Blank POST-BID
Royal Letter: 1859 Holographed letter by King Mongkut in March to Gillfillan in Singapore referred to the order for Hussar saddles. Upper left corner bearing “Major King of Siam” handstamp in violet ink. Very fine. Rare. VF.(1)
2402 พระราชหัตถเลขาเขียนด้วยพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ถึง Gillfillan ประเทศสิงคโปร์ อ้างถึงใบสั่งซื้ออานฮัซซ่า ลงพระปรมาภิไธยด้วยพระองค์เอง มุมบนด้านซ้ายประทับตราเป็นภาษาอังกฤษ “Major King of Siam” ด้วยหมึกสีม่วง สภาพดีมาก หายาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:40:   Sold at THB 62000

more details

LOT NO: 41    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Royal Music Programs held on 25 August 1897 at Dreseden and 5 September 1897 at Braunschweig respectively during King Rama V visited both towns. Both printed on hardcard with monogram embossed on top. Fault but still fine. Inspection suggested. F.(2)
กลุ่มโปรแกรมเพลงจำนวน 2 แผ่น ที่จัดวันที่ 25 สิงหาคม 2440 ที่เมืองเดรสเดิน และวันที่ 5 กันยายน 2440 ที่เมืองเบราน์ชไวก์ ตามลำดับ ระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จประพาสเมืองทั้งสอง ด้านบนของทั้งสองใบปั้มนูนด้วยสัญลักษณ์ มีตำหนิแต่สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(2)

Auction Result for LOT NO:41:   unsold

more details

LOT NO: 42    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Bond - Thailand: 1922 Royal Siamese Government 100 Pounds green 12007 and 12023, capital 2,000,000 Pounds, maturity 40 years with 7% interest, cancelled by punching holes. Issued by Hongkong & Shanghai Bangking Corporation and printed by Waterlow & Sons, without coupons, size 34x 53cm. Unfolded. Fresh and very fine condition. (2) "
"พันธบัตร - ประเทศไทย “พันธบัตรรัฐบาลสยาม ปี 2465” ราคา 100 ปอนด์สเตอริง สีเขียว หมายเลข 12007 และ 12023 เงินกู้ 2,000,000 ปอนด์สเตอริงระยะเวลา 40 ปี ดอกเบี้ย 7% ขีดฆ่าโดยการเจาะรู ออกโดย ธนาคาร Hongkong & Shanghai Bangking Corporation พิมพ์ที่วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ ไม่มีคูปองสำหรับเงินปันผล ขนาด 34x 53 ซม. ไม่มีรอยพับ สีสดและสภาพดีมาก (2) "

Auction Result for LOT NO:42:   Sold at THB 3900

more details

LOT NO: 43    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 300  Download Blank POST-BID
Royal Command - 1976 Certificate of Royal Promotion a police captain to be Lieutenant General of Volunteer Guard Division on 10 August 1976. Signed by King Rama IX and countersinged by Mom Rajawongse Seni Pramoj Prime Minister ML. S Prime Minister at the time. Unfolded. Very fine. VF.(1)
พระบรมราชโองการ - 2519 ประกาศนียบัตรพระราชทานเลื่อนยศนายร้อยตำรวจเอกนายหนึ่งเป็นนายหมวดโท กองอาสารักษาดินแดน ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2519 ลงพระปรมาภิไธยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล และ มรว เสนีย์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ไม่มีรอยพับ สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 13500

more details

LOT NO: 44    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"Lot of 4 picture postcards included 1. “Y. Ebata” postcard to Austria franking of London Issue 2st. (#166), 2. picture of “Signal Station and Light House Songkhla” and 3. picture of “Bangkok - Country bullock cart by J. Antonio” to France both affixing with London Issue one each 2st (#166) and 3st. (#167) totalling 5 satangs, and 4. “Gotte & Co.” picture of “Greeting from Bangkok” to Belgium franking of Airmail 1st Issue 3st. (#231) respectively. Fine. F.(4) "
"กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 4 ใบ ประกอบด้วย 1. ไปรษณียบัตรภาพโดย “Y. Ebata” ส่งไปออสเตรีย ผนึกแสตมป์ชุดลอนดอน 2สต. (#166), 2. ไปรษณียบัตรภาพ “Signal Station and Light House Songkhla” และ 3. ไปรษณียบัตรภาพ”Bangkok - Country bullock cart โดย J. Antonio” ทั้งสองใบส่งไปฝรั่งเศส ผนึกแสตมป์ชุดลอนดอน 2สต. (#166) และ 3สต. (#167) อย่างละดวง รวม 5 สตางค์, และ 4. ไปรษณียบัตรภาพโดย “Gotte & Co. - Greeting from Bangkok” ส่งไปเบลเยี่ยม ผนึกแสตมป์ชุดอากาสไปรษณีย์ชุดแรก 3สต. (#231) ตามลำดับ สภาพดี F.(4) "

Auction Result for LOT NO:44:   unsold

more details

LOT NO: 45    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Picture postcards x 2 included unused postcard picture “Ruling Monarchs” by Rotary Inc. and postcard picture “Royal Crematorium” to France mixed issues franking of King Rama V “Garuda” 3st. (#142) and Airmail 1st Issue 2st. (#230) and 5st. (#232) tied by BANGKOK G.P.O. (BDR-04A) cds dated 5.12.30. Fine. F.(2)
กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 2 ใบ ประกอบด้วย ภาพ “Ruling Monarchs” จัดทำโดย Rotary Inc. ยังไม่ใช้ และภาพ “พระเมรุ กรุงเทพฯ” ไปฝรั่งเศส ผนึกแสตมป์ชุดครุฑรัชกาลที่ 5 3สต. (#142) และชุดอากาศไปรษณีย์ชุดแรก 2สต. (#230) และ 5สต. (#232) ประทับตราไปรษณีย์กลาง (BDR-04A) วันที่ 5.12.30 สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:45:   unsold

more details

LOT NO: 46    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"Picture postcards x 2 used in Germany, both franking of 5 pfennig. One shows picture of King Chulalongkorn at Fursten Bismarck on 2 September 1897, and another shows picture of Furst Bismarck and King Chulalongkorn. Fine. Minor fault. F.(2) "
กลุ่มไปรษณียบัตรภาพจำนวน 2 ใบ ส่งภายในเยอรมัน ทั้งคู่ผนึกแสตมป์ราคา 5 pfennig ใบหนึ่งเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5 เสด็จเยือนเมือง Fursten Bismarck เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2440 อีกใบหนึ่งเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 5 ฉายกับ Furst Bismarck และคณะ สภาพดี แต่มีตำหนิเล็กน้อย F.(2)

Auction Result for LOT NO:46:   unsold

more details

LOT NO: 47    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"Picture postcards x 2, Lot of 2 “Gotte & Co.” “view of Bangkok” with franking of Third Issue 1Att (#78) and 4Atts (#72) respectively tied by CHANTABOON (PSR-03C) cds dated 10.6.03. and early native single ring CHANTABURI (PSR-02B) of same date. Both are CTO. Fine. F.(2)"
กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ “Gotte & Co.” จำนวน 2 ใบ ภาพกรุงเทพฯ ผนึกแสตมป์ชุดสาม ราคา 1อัฐ (#78) และ 4อัฐ (#78) ตามลำดับ ประทับตรา CHANTABOON (PSR-03C) วันที่ 10.6.03 และตราจันทบุรี (PSR-02B) วันที่วันเดียวกัน ทั้งสองเป็นการประทับตราเพื่อการสะสม สภาพดี F.(2)

Auction Result for LOT NO:47:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 48    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"Picture postcards x 2, Lot of 2 different “Claude et Cie” of “Feast of the White Elephant flags in the reign of King Rama V”. Unused. Very fine. VF.(2)"
กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ “Claude et Cie” 2 ใบเกี่ยวกับ วันฉลองช้างเผือกในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งสองใบมีภาพแตกต่างกัน ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก VF.(2)

Auction Result for LOT NO:48:   unsold
Found 2656 items, showing 1 to 50.    Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 5th and 6th August 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price